Takato

مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر (تکاتو)

 

علف هاي هرز، رقيب بسيار مهم و يكي از عوامل اصلی كاهش توليد در زراعت كلزا مي باشند، به طوري كه علاوه بر تغذيه از مواد غذايي خاك و ميزبان، رابط مناسبي براي گسترش آفات و بيماري هاي گياهي نيز هستند. برخی علف های هرز هم خانواده کلزا مانند خردل وحشی و تربچه وحشی میزان اسید اروسیک و گلیکوزینولات بالایی داشته و اختلاط بذر آنها با کلزا سبب پایین آمدن کیفیت روغن و کنجاله می شود.

قدرت رقابت کلزا بعد از جوانه زدن و در مراحل اولیه رشد با علف های هرز بسیار ضعیف است و از این جهت نباید در پاییز کنترل علف های هرز را به تاخیر انداخت و منتظر باران های بعدی و جوانه زدن علف های هرز بیشتری شد. قابل ذکر است که هر چه تراکم علف هرز در مزرعه بیشتر باشد، احتمال خسارت به محصول بیشتر بوده و کنترل آن با علف کش ها سخت تر و نیز امکان بروز مقاومت به علف کش ها بیشتر می شود. بنابراین کنترل موفق علف های هرز در ابتدای فصل کشت، خسارت آنها را در زراعت کلزا به حداقل می رساند. پس از سبز شدن و استقرار بوته ها در صورتی که کلزا پوشش مناسبی در سطح زمین ایجاد کند، قدرت رقابت خوبی با اغلب علف های هرز پیدا می کند، ولی اگر مزرعه تنک و دارای بد سبزی باشد، علف های هرز بهاره مشکل ساز خواهد شد. جهت کنترل مطلوب علف های هرز کلزا باید تلفیقی از روش های مختلف به شرح زیر به کار گرفته شود.

1- روش های زراعی و اقدامات بهداشتی

-       تناوب: تناوب کشت کلزا با غلات مانند گندم، جو، ذرت و برنج به خصوص برای مبارزه با علف های هرز پهن برگ و گیاهان هم خانواده کلزا بسیار مفید   می باشد، زیرا کنترل علف های هرز پهن برگ در این زراعت ها به راحتی امکان پذیر است.

-       هیرم کاری (ماخار): کشت کلزا در بستر فاقد علف ضروری است و برای پاک کردن زمین از علف های هرز (به خصوص علف های هرز یکساله)، بعد از سبز شدن علف ها پس از بارندگی یا آبیاری، می توان با استفاده از علف کش های عمومی مانند پارکوات با دز 3 لیتر در هکتار و یا خاک ورزی سطحی مانند دیسک، این علف های هرز را از بین برد . شخم عمیق توصیه نمی شود زیرا بذر علف های هرز را از عمق خاک به سطح آورده و باعث سبز شدن آنها و آلوده شدن مجدد زمین می گردد.

-       كشت به موقع و اصولی: تاریخ کشت مناسب خصوصا″ كشت در اوايل زمان هاي توصيه شده سبب رشد سریع کلزا، کاهش خسارت آفات در مراحل اولیه رشد و ایجاد پوشش مناسب در سطح زمین مي شود و نهايتا قدرت رقابت كلزا با علف هاي هرز را بالا خواهد برد. با رعايت اصول زراعي مانند عمق كاشت و تراكم مناسب،‌ مزرعه به طور یکنواخت سبز شده و  فضاي خالي براي رشد علف هاي هرز باقی نمی ماند. آفات مراحل اولیه رشد مانند کک های نباتی و راب را نیز باید به موقع کنترل نمود تا سبب ایجاد بد سبزی در مزرعه نشوند.

-       کشت بذور گواهي شده: استفاده از بذور گواهی شده و عاري از بذر علف هاي هرز، از روش هاي پيشگيري در مديريت علف هاي هرز مي باشد كه رعايت آن براي آلوده نشدن مزرعه به علف هاي هرز جديد الزامي است.

2- کنترل شیمیایی علف های هرز کلزا

-       علف کش های قبل از کاشت: علف کش های ترفلان (ترایفلورالین 48% امولسیون) با دز 5/2-2 لیتر در هکتار و سونالان (اتال فلورالین 3/33% امولسیون) با دز 5/3 -3 لیتر در هکتار قبل از کاشت استفاده می گردند که باید پس از آماده سازی زمین و تهیه بستر، یکی از اینها روی خاک پاشیده شده و بلافاصله توسط دیسک یا روتیواتور تا عمق10-7 سانتیمتر با خاک مخلوط گردد. برای گرفتن نتیجه مطلوب از این علف کش ها، در زمان سمپاشی، خاک مزرعه نباید خیلی خشک یا کلوخه ای باشد. همچنین باید از سمپاش مناسب با نازل تی جت استفاده شده و حجم محلول جهت سمپاشی 500 لیتر در هکتار در نظر گرفته شود. این علف کش ها اغلب علف های هرز باریک برگ و تعدادی از پهن برگ ها را کنترل می کنند ولی روی علف های هرز  هم خانواده کلزا (خردل وحشی، شلمبیک و تربچه وحشی) و گندم و جو خودرو، تاثیر چندانی ندارند. در صورتی که از ترفلان در مزرعه کلزا استفاده کرده باشید و مجبور به برگرداندن کلزا شوید و بخواهید گندم بکارید، انجام یک شخم عمیق، زمین شما را برای کشت گندم آماده و امن می سازد.

علف کش پیش رویشی: در سال های اخیر علف کش بوتیزان استار (کوین مراک – متازاکلر 6/41 % سوسپانسیون) جهت کنترل علف های هرز پهن 

برگ و باریک برگ توصیه می شود که میزان مصرف آن 5/2 لیتر در هکتار و به صورت پیش رویشی (بعد از کاشت و قبل از سبز شدن کلزا) استفاده می شود. این علف کش را به صورت پس رویشی و در زمان کوتیلیدونی کلزا نیز می توان استفاده نمود ولی ممکن است اثر آن به خوبی پیش رویشی نباشد. با استفاده از این علف کش، علف های هرز هم خانواده کلزا نیز تا حدودی کنترل می شوند. مثلاً خاکشیر و کیسه کشیش صد در صد و خردل وحشی و شلمی حدوداً 50% کنترل می شوند.

علف کش های پس رویشی: علف کش های مختلفی برای کنترل علف های هرز باریک برگ در مزرعه کلزا استفاده می شود که مهمترین آنها شامل    سوپر گالانت (هالوکسی فوپ – آر – متیل استر 8/10 % امولسیون) با دز 75/0 لیتر در هکتار، گالانت (هالوکسی فوپ اتوکسی اتیل 5/12% امولسیون) با دز 2 لیتر در هکتار، فوکوس (سیکلوکسیدیم 10% امولسیون) با دز 2 لیتر در هکتار و نابواس (ستوکسیدیم 5/12% امولسیون روغنی) با دز 3 لیتر در هکتار می باشد که می توان از این علف کش ها در پاییز قبل از این که علف های هرز به مرحله خواب برسند و یا در اواخر زمستان و بعد از شروع به رشد مجدد آنها، استفاده نمود. استفاده از این علف کش ها بهتر است در مرحله 6-3 برگی علف های هرز باشد تا تاثیر بهتری داشته باشند. همچنین از کاربرد علف کش نابواس در میانگین دمای زیر 10 درجه سانتی گراد و سایر علف کش ها در دمای زیر 5 درجه سانتی گراد باید خودداری نمود.

از علف کش لونترل (کلوپیرالید 30% مایع قابل حل در آب) برای کنترل پس رویشی برخی از علف های هرز پهن برگ تیره های چتریان، کاسنی، لگوم، علف هفت بند و همچنین علف های هرز تاتوره، تاجریزی، سیاه دانه و بی تی راخ به میزان 8/0 لیتر در هکتار استفاده می گردد. استفاده از 2/0 لیتر سیتوگیت در هکتار تاثیر آن را افزایش می دهد. این علف کش را به صورت مخلوط با گالانت و سوپرگالانت نیز می توان استفاده نمود. برخی از محصولات زراعی از جمله آفتابگردان، سویا، نخود، لوبیا، هویج، سیب زمینی، یونجه و کاهو نسبت به باقیمانده این سم حساس بوده و بهتر است از کشت آنها تا یک سال بعد از مصرف سم خودداری نمود.

در زمان مصرف علف کش های پس رویشی جهت تاثیر بهتر علف کش ها و نیز تامین بخشی از ازت مورد نیاز کلزا، می توان از کود اوره یا سولفات آمونیوم به میزان 5/1-1 درصد به صورت مخلوط با محلول علف کش، بسته به زمان مصرف، وضعیت مزرعه و شرایط محیط استفاده نمود.

 

منابع:

1- شيخي گرجان، ع.، نجفي، ح.، عباسي، س.، صابر، ف. و رشید، م. 1388. راهنمای آفت کشهای ایران. انتشارات کتاب پایتخت. 237ص.

2- شیمی، پ. دستورالعمل مدیریت علف های هرز مزارع کلزا. سازمان حفظ نباتات کشور.(www.ppo.ir)  

3- McCaffery, D., Potter,T., Marcroft, S., and Pritchard, F. 2009. Canola best practice management guide.    http://www.grdc.com.au