Takato

مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر (تکاتو)

 

سوختگی باکتریایی (Bacterial blight)

سوختگی باکتریایی از بیماری­های رایج سویا بوده و بوسیله Pseudomonas savastanoi pv. glycinea ایجاد می­شود و در شرایط آب و هوایی خنک و مرطوب شایع است. عامل باکتریایی ممکن است توسط بذر منتقل شود و یا در بقایای گیاهی زنده بماند. باکتری­های روی بذر ممکن است سبب آلودگی کوتیلدون­ها شوند و سپس از روی کوتیلدون­ها یا بقایای گیاهی آلوده به کمک باران منتشر شوند. انتشار بیشتر باکتری در اثر باران­های شدید، بارش تگرگ و خیس بودن بوته­ها در طول فصل رشد رخ می­دهد. زخم­های قهوه­ای تیره تا سیاه در حاشیه کوتیلدون­ها توسعه می­یابد.

با بزرگ شدن این زخم­ها، تمام کوتیلدون متلاشی شده و به رنگ قهوه­ای تیره درمی­آید. گیاهچه­ها ممکن است کوتاه مانده و در صورت آلودگی نقطه رویش، دچار مرگ شوند. سوختگی باکتریایی زخم­هایی نیز روی برگ­ها ایجاد می­کند که در ابتدا به صورت زخم­های زرد رنگ کوچک و زاویه­دار می­باشد. زخم­ها معمولا ظاهری مات یا آب­گز داشته که با گرفتن برگ­ها به سمت نور بهتر قابل مشاهده است. رنگ زخم­ها به تدریج از زرد به قهوه­ای روشن و سرانجام به قهوه­ای تیره تغییر می­یابد. زخم­های قدیمی­تر دارای مرکز تیره رنگ بوده که با حاشیه آب­گز و هاله زرد رنگ احاطه شده است. در شرایط خنک و بارانی زخم­های کوچک و زاویه­دار ممکن است بزرگ شده و به هم پیوسته و تولید لکه­های مرده بزرگ و نامنظم در سطح برگ نمایند. وجود باد و باران سبب افتادن این   لکه­های بزرگ شده و ظاهر ناموزونی به برگ می­دهد (شکل 1). علایم معمولا چند روز بعد از بارندگی همراه با باد و یا طوفان تگرگ ایجاد می­شود. 

اگر دوره­های متناوب آب و هوای مرطوب و خشک وجود داشته باشد، گیاهان ممکن است دارای نوارهایی از برگ­های دارای علایم سوختگی باکتریایی که در دوره مرطوب توسعه یافته­اند و برگ­های بدون علایم بیماری که در دوره خشک توسعه یافته­اند، باشد. غلاف­ها نیز ممکن است آلوده شوند. زخم­های اولیه روی غلاف­ها کوچک و آب­گز هستند. این زخم­ها ممکن است بزرگ شده و به هم پیوسته و بیشتر سطح غلاف را بپوشانند و همچنین ممکن است غلاف­ها به قهوه­ای تیره تغییر رنگ دهند. بذور آلوده ممکن است چروکیده شده وتغییر رنگ دهند و یا اصلا علایمی نشان ندهند. شرایط آب و هوایی خنک و مرطوب برای توسعه بیماری سوختگی باکتریایی مناسب است. بروز بیماری در اوایل تا اواسط فصل معمولا 7-5 روز بعد از بارندگی­های همراه با باد رخ می­دهد. هوای گرم و خشک جلو توسعه بیماری را می­گیرد.

 

منبع:

Sweets, L.E., Wrather, A., Wright, S. 2008. Integrated Pest management: Soybean Diseases. Plant Protection programs, College of Agriculture and natural resources. University of Missouri