Takato

مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر (تکاتو)

 

منشا نخل روغنی (jacq. Elaeis guineensis) غرب آفریقا است که در آن بصورت وحشی رشد می کند، این گیاه بتدریج به عنوان محصول کشاورزی توسعه داده شد. کشت نخل روغنی برتری های منحصر به فردی نسبت به محصولات روغنی یک ساله مانند سویا، کلزا و آفتابگردان دارد، که در افزایش سریع آن برای تبدیل شدن به بزرگترین محصول روغنی جهانی منعکس شده است. بین سال های 1985 تا 2008 تولید جهانی نخل روغنی بیش از 300 درصد افزایش یافته است. نخل روغنی 30 ماه بعد از کاشت در مزرعه شروع به تولید میوه می کند که برای 20 تا 30 سال آینده ادامه خواهد داشت، بنابراین اطمینانی از عرضه مداوم روغن از این گیاه وجود دارد. مالزی یکی از بزرگترین تولید کنندگان و صادر کنندگان نخل روغنی در جهان است. در حال حاضر 95 درصد از افزایش تولید نخل روغنی در مالزی و اندونزی با تقاضای رو به رشد داخلی و خارجی برای بیودیزل ایجاد شده است.

نخل روغنی محصول مناطق مرطوب است. این گیاه به بارندگی یکنواخت از 150 میلی متر در ماه یا 4000-2500 میلی متر در سال نیاز دارد. کشت نخل روغنی در مناطقی که بارندگی یکنواخت و کافی نیست با شرط لحاظ آبیاری توصیه می شود. جهت دستیابی به عملکرد کافی از نخل روغنی سه سال به بالا، حداقل 150 تا 200 لیتر آب در هر روز مورد نیاز است. در گیاهان مسن تر طی تابستان گرم میزان آب مورد نیاز ممکن است به بیشتر از 300 لیتر افزایش یابد. این گیاه در دمای حداکثر  33-29 و دمای حداقل 24-22 درجه سانتی گراد و با نور آفتاب حداقل پنج ساعت به خوبی رشد می کند. نخل روغنی خاک مرطوب به خوبی زهکشی شده، آبرفتی لومی، غنی از مواد آلی با  نفوذ خوب آب را  ترجیح می دهد. از کشت این گیاه در خاک های  قلیایی، شور، اشباع از آب و خاک شنی ساحلی باید اجتناب شود. نخل روغنی گیاهی چند ساله با دوره طولانی نونهالی سه سال است. بذور جوانه زده این گیاه در خزانه کشت شده و نهالها یک سال قبل از انتقال به زمین در خزانه نگهداری می شوند. نهال های جوان با فاصله حدود نه متر از هم کاشته شده و بنابراین  در هکتار 140-128 درخت کشت می شود. در مرحله نونهالی فضای بین و داخل ردیف   می تواند برای تولید محصولات دیگر مورد استفاده قرار گیرد. هنگامی که محصولات زراعی بین نخل روغنی بالغ 12 - 8 ساله و با ارتفاع 3 متر کشت می شوند، محصول انتخاب شده باید سازگار با محصول اصلی بوده و تا حدی در شرایط سایه قادر به رشد باشد، همچنین نباید با نخل روغنی برای نور، آب و مواد غذایی رقابت کند. مناسب ترین محصولات، سبزیجات، موز، گل، تنباکو، فلفل، زردچوبه، زنجبیل، آناناس می باشند. نخل روغنی 18-14 ماه پس از کاشت وارد مرحله گلدهی می شود. این گیاه هر دو جنس گل های نر و ماده را به طور جداگانه در یک پایه گیاهی تولید می کند. برداشتن گل های نر و ماده در مراحل اولیه کشت این گیاه را، فرساب (Ablation)گویند. این فرآیند سبب می شود گیاه تنه، بنیه و سیستم ریشه ای کافی پیدا کند. عملیات فرساب می تواند تا 5/2 یا 3 سال با توجه به رشد و بنیه گیاه ادامه داده شود. نخل روغنی گیاهی شدیدا دگرگرده افشان است. باد و حشرات به گرده افشانی کمک می کنند، اما گرده افشانی باد کافی نیست. حشرات گرده افشان موثر مانند شپشک  Elaeidobius kamerunicus به گرده افشانی خوب و تشکیل دانه کمک می کند.

آزاد سازی این حشره 2 تا 5/2 سال بعد از کاشت توصیه شده است. اگر گیاه تنه و بنیه خوبی نداشته باشد آزاد سازی شپشک سه سال بعد از کاشت توصیه می شود. هر درخت، خوشه فشرده با وزن بین 10 تا 25 کیلوگرم با 1000 تا 3000 میوه (fruitlet) در هر دسته تولید می کند. میوه ارغوانی تیره، تقریبا سیاه و سفید است و در زمان رسیدگی به رنگ نارنجی قرمز تبدیل می شود. هر میوه شامل یک هسته سخت محصور در یک پوسته است که توسط یک میان بر گوشتی احاطه شده است. عملکرد نخل روغنی در مراحل اولیه شروع تولید میوه ، نسبتا کم است.

بتدریج که گیاه به رشد خود برای رسیدن به بلوغ ادامه می دهد، عملکرد افزایش می یابد و به اوج تولید در هفت تا 18 سال می رسد. پس از 18 سال عملکرد به تدریج شروع به کاهش می کند. طول عمر تجاری معمول نخل روغنی در حدود 25 سال است.

 

منابع:

 Prasad, M.V. Arulraj, S and Mounika, B. Oil palm, cultivation practices. Published by: Indian Council of Agriculture Research. 1-4.

 Murphy, D. J. 2009. Oil palm: future prospects for yield and quality improvements. Lipid Technology, Vol. 21, No. 11/12. 257-260.

http://www.wilmar-international.com/our-business/plantations-palm-oil-mills

گردآوری: 

مهندس مهتاب صمدی

کارشناس مجتمع تحقیقات کاربردی و تولید بذر شرکت توسعه کشت دانه های روغنی