Takato

مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر (تکاتو)

 

1. تعیین نقشه راه، اولویت‏ ها و برنامه سالیانه.‏
‏2. . ارتباط با دانشگاه‏ ها، مراکز تحقیقاتی دولتی و سایر بخش‏های خصوصی داخلی و خارجی جهت مشارکت علمی و عملی ‏جهت آشنایی با نیازهای تحقیقاتی معتبر و ایجاد شرایط برای استفاده از دانشجویان در رشته‏ های مرتبط از طریق به کارگیری ‏در برنامه‏ های اجرایی.‏
‏3. ارائه فهرست دوره‏ های فن آموزی و برگزاری آنها چهار نوبت در سال در حوزه‏ های مرتبط.‏
‏6. ارتقاء سطح علمی بخشهای مختلف درون و برون نمایندگی شرکت ‏
‏7. مستندسازی مدارک و اطلاعات در جهت توسعه کمی و کیفی بخش.‏
‏8. جمع بندی گزارشات مکتوب و مصور هفتگی طرح‏ها، گزارشات نهایی طرح‏ها، گزارشات ماموریت و بازدیدها، شرکت ‏در دوره ‏ها و برنامه ‏های اجرایی و عملیاتی شرکت و ارائه گزارش.‏
‏9. ارائه راهکارهای نوین جهت به روز رسانی بخش در راستای اهداف کشور و شرکت.‏
‏10. مدیریت مستمر در تهیه خبرنامه و مطالب سایت تکاتو.‏
‏11. بكارگيري فناوري‌ها و روش‌هاي نوين جهت سرعت بخشيدن و افزايش كارايي برنامه‌هاي تحقيقاتي.‏
‏12. بازدید از تمامی طرح‏ های اجرایی در جهت تهیه گزارشات و ارائه برنامه های ترویجی و آموزشی ‏
‏ شرکت در دوره ‏های آموزشی علمی مرتبط.‏
‏13. برآورد اعتبارات مورد نیاز متناسب با برنامه تدوین شده سالیانه برای پیشبرد اهداف اعم از طرح ‏ها، مواد، وسایل و ‏تجهیزات.‏
‏14. ارتباط، همکاری و تعامل نزدیک با سایر بخش ‏های داخلی مرکز جهت‏ فعالیت ‏های تیمی و تبادل اطلاعات.‏
‏15. حفظ اسرار و اطلاعات و جلوگیری از خروج اطلاعات، امکانات و تجهیزات و مواد آزمایشی درون بخشی.‏
‏16. شرکت در جلسات درون و برون سازمانی و ارائه نقطه نظرات علمی و پیشنهادات مرتبط.‏
‏17.. تهیه بروشورها و مقالات علمی آموزشی مرتبط.‏
‏18. تلاش برای درآمدزایی از محل های مختلف درآمدزایی ‏
‏19. تهیه و جمع بندی گزارشات سالانه فعالیت های تحقیقاتی در قالب کارنامه فعالیت های اجرایی و پژوهشی و دستاوردها ‏
‏20. نگهداری و بروزرسانه و تغذیه سایت تخصصی تحقیقات‏
‏21. برگزاری ماهانه جلسات و دوره های علمی ماهانه با حضور تمامی کارشناسان بخش ها
‏22. تهیه صورتجلسات درون سازمانی
‏23. آمادگی برای ماموریت به سایر نمایندگی ها و نقاط کشور در جهت اجرای برنامه های مرتبط‏
‏24. ارتباط نزدیک با تمامی بخشهای درون سازمان جهت معرفی محصولات، خدمات و سایر امکانات موجود در جهت ‏درامدزایی واستقلال مرکز
‏25. تحقیق و پیگیری ضعف های علمی و آموزشی درون سازمانی‏
‏26. ارتقاء سطح و توانایی رایانه ایی و انفورماتیکی بخش آموزش‏
‏27. مدیریت و هدایت برنامه های اجرای و آموزشی و همچنین سمینارها و کنگره های مصوب.