Takato

مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر (تکاتو)

 

 • 1.تدوین، بر آورد اعتبار و دفاع از طرح های تدوین شده و اجرای طرح های کاربردی مرتبط .
 • 2.ارزیابی مشکلات کشاورزان فعال در زمینه تولید دانه های روغنی در سراسر کشور در حوزه های گیاه پزشکی (آفات، بیماری ها و علف های هرز) و تدوین و اجرای طرح های کاربردی متناسب با نیازها ی آنها و ارائه نتیجه در قالب بروشورو... به کشاورزان هر منطقه 
 • 3.ارتباط با دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی دولتی و سایر بخشهای خصوصی داخلی و خارجی جهت مشارکت علمی و عملی جهت آشنایی با نیازهای تحقیقاتی معتبر و ایجاد شرایط برای استفاده از دانشجویان در رشته‌های مرتبط از طریق به کار گیری در برنامه های اجرایی.
 • 4.مونیتورینگ داده ها، اطلاعات، نتایج و دستاوردهای داخلی و خارجی در جهت ارائه پیشنهادات و اجرای طرح های مد نظر.
 • 5.ارائه فهرست دوره های فن آموزی و برگزاری آنها چهار نوبت در سال در حوزه های مرتبط .
 • 6.ارتقاء سطح علمی بخش از طریق تامین منابع علمی و حضور در دوره ها
 • 7.برنامه ریزی جهت برگزاری کلاس های آموزشی جهت کارشناسان و کشاورزان با هماهنگی واحدهای مربوطه در حوزه گیاه پزشکی.
 • 8.مستند سازی مدارک و اطلاعات در جهت توسعه کمی و کیفی بخش.
 • 9.تهیه گزارشات مکتوب و مصور هفتگی طرح ها، گزارشات نهایی طرح ها، گزارشات ماموریت و بازدیدها، شرکت در دوره ها و برنامه های 10.اجرایی و عملیاتی شرکت و ارائه نتایج در دوره های بهاره و پاییزه در هر سال.
 • 11.ارائه راهکارهای نوین جهت به روز رسانی بخش در راستای اهداف کشور و شرکت.
 • 12.مشارکت مستمر در تهیه خبرنامه و مطالب سایت تکاتو.
 • 13.بكارگيري فناوري‌ها و روش‌هاي نوين جهت سرعت بخشيدن و افزايش كارايي برنامه‌هاي تحقيقاتي.
 • 14.بازدید از تمامی طرح های اجرایی و ارائه راهکاری مدیریت آفات، بیماری ها ، علف های هرز و همچنین مدیریت عوامل و تنش های غیر زنده و اطلاع رسانی به موقع به بخش ها.
 • 15.برآورد بودجه سالیانه بخش جهت پیشبرد اهداف بخش اعم از طرحها، مواد، وسایل و تجهیزات مورد نیاز.
 • 16.تهیه امکانات و تجهیزات و وسایل لازم برای پییشبرد فعالیت های آزمایشگاهی و مزرعه ای متناسب با بودجه مصوب.
 • 17.ارتباط و همکاری و تعامل نزدیک با سایر بخش های داخلی مرکز جهت فعالیت های تیمی و تبادل اطلاعات.
 • 18.حفظ اسرار و اطلاعات و جلوگیری از خروج اطلاعات، امکانات و تجهیزات و مواد آزمایشی درون بخشی.
 • 19.شرکت در جلسات درون و برون سازمانی و ارائه نقطه نظرات علمی و پیشنهادات مرتبط.
 • 20.انتشار یافته های علمی در مجلات معتبر داخلی و خارجی با مجوز مدیر مربوطه.
 • 21.رعایت استانداردهای آزمایشگاهی و مزرعه ای و ایمنی لازم در اجرای طرح های تحقیقاتی.
 • 22.تهیه بروشورها و مقالات علمی آموزشی مرتبط جهت ارائه به کشاورزان در سراسر کشور در حوزه های مختلف گیاه پزشکی. ‏
 • ارائه برنامه مدون جهت ایجاد، راه اندازی و تجهیز کلینیک گیاه پزشکی با هدف ایجاد در آمد لازم جهت بخش با به کارگیری تمامی تجهیزات و امکانات در دسترس.
 • 23.تلاش جهت حفظ و استمرار حضور کلینیک گیاه پزشکی در انجمن صنفی کلینینکهای گیاه پزشکی.
 • 24.شرکت در جلسات سازمان نظام مهندسی کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی، انجمن صنفی کلینیک ها و سایر سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی جهت پیشبرد اهداف توسعه‌ای کلینیک گیاهپزشکی و حرکت درمسیر طرحهای درآمدزایی کلینیک.
 • 25.ایجاد پل ارتباطی با کشاورزان از هر طریق ممکن برای جذب کشاورزان و اجرای برنامه مدیریت باغات مزارع و گلخانه ها.
 • 26.برگزاری کلاس های ترویجی و گیاهپزشکی برای جذب کشاورزان.
 • 27.اقدام برای اخذ مجوز تهیه و توزیع سموم و کودهای کشاورزی با اولویت سموم و مواد مورد نیاز زراعتهای دانه های روغنی.