Takato

مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر (تکاتو)

 

 • 1.تعیین نقشه راه، تعیین اولویتها و برنامه سالیانه
 • 2.تدوین، بر آورد اعتبار، دفاع از طرح های تدوین شده و اجرای طرح های کاربردی مرتبط
 • 3.ارتباط با دانشگاه ها ، مراکز تحقیقاتی دولتی و سایر بخشهای خصوصی داخلی و خارجی جهت مشارکت علمی و عملی جهت آشنایی با نیازهای تحقیقاتی معتبر و ایجاد شرایط برای استفاده از دانشجویان در رشته های مرتبط از طریق به کار گیری در برنامه های اجرایی
 • 4.مونیتورینگ داده ها، اطلاعات و نتایج و دستاوردهای داخلی و خارجی در جهت ارائه پیشنهادات و اجرای طرح های مد نظر
 • 5.ارائه فهرست دوره های فن آموزی و برگزاری آنها چهار نوبت در سال در حوزه های مرتبط
 • 6.ارتقاء سطح علمی بخش و شرکت در دوره های فن آموزی مرتبط
 • 7.مستند سازی مدارک و اطلاعات در جهت توسعه کمی و کیفی بخش
 • 8.تهیه گزارشات مکتوب و مصور هفتگی طرحها، گزارشات نهایی طرحها، گزارشات ماموریت و بازدیدها، شرکت در دوره ها و برنامه های اجرایی و عملیاتی شرکت و ارائه گزارش
 • 9.ارائه راهکارهای نوین جهت به روز رسانی بخش در راستای اهداف کشور و شرکت مشارکت مستمر در تهیه خبرنامه و مطالب سایت تکاتو
 • 10.بكارگيري فناوري‌ها و روش‌هاي نوين جهت سرعت بخشيدن و افزايش كارايي برنامه‌هاي تحقيقاتي
 • 11.بازدید از تمامی طرحهای اجرایی و ارائه راهکاری مدیریتی مرتبط با بخش و اطلاع رسانی به موقع بخش ها
 • 12.شرکت در دوره های آموزشی علمی مرتبط
 • 13.بر آورد اعتبارات مورد نیاز متناسب با برنامه تدوین شده سالیانه برای پیشبرد اهداف اعم از طرح ها، مواد، وسایل و تجهیزات
 • 14.ارتباط و همکاری و تعامل نزدیک با سایر بخش های داخلی مرکز جهت‏ فعالیتهای تیمی و تبادل اطلاعات
 • 15.حفظ اسرار و اطلاعات و جلوگیری از خروج اطلاعات، امکانات و تجهیزات و مواد آزمایشی درون بخشی
 • 16.شرکت در جلسات درون و برون سازمانی و ارائه نقطه نظرات علمی و پیشنهادات مرتبط
 • 17.انتشار یافته های علمی در مجلات معتبر داخلی و خارجی با مجوز مدیر مربوطه
 • 18.رعایت استانداردهای آزمایشگاهی و مزرعه ای و ایمنی لازم در اجرای طرح های تحقیقاتی
 • 19.تهیه بروشورها و مقالات علمی آموزشی مرتبط
 • 20.انجام آزمون های مقدماتی و ارزیابی ارقام معرفی شده در مناطق تعیین شده کشور
 • 21.انجام آزمون های سازگاری ،پایداری، تمایز و یکنواختی ارقام در دست معرفی
 • 22.تهیه فرمها و اطلاعات لازم این ارقام برای ثبت
 • 23.برگزاری و اجرای طرحهای ترویجی و تطبیقی مصوب
 • 24.تجزیه و تحلیل طرح های آماری تحقیقاتی مصوب
 • 25.مدیریت کتابخانه و پایگاه های اطلاعاتی داخلی
 • 26.تعيين بهترين شرايط كشت براي ارقام جديد با همکاری واحد به زراعی و به نژادی
 • 27.بررسي تاثير عمليات زراعي بر عملكرد واريته‌هاي زراعي دانه‌هاي روغني
 • 28.شناسايي مناطق مستعد توسعه كشت دانه‌هاي روغني و تعيين بهترين شرايط كشت براي ارقام جديد
 • 29.توسعه برنامه‌هاي به‌نژادي رقم‌هاي هيبريد و آزادگرده‌افشان
 • 30.تدوين توصيه‌هاي فني براي نحوه كاشت، داشت و برداشت گياهان روغني
 • 31.هماهنگی برای تشکیل کلاس های ترویجی و آموزشی برای همکاران، کارشناسان و کشاورزان
 • 32.حضور در تیم های نظارتی تولید بذور سوپر الیت و الیت ارقامی که امتیاز آن به شرکت تعلق دارد.