Takato

مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر (تکاتو)

 

بخش تحقیقات شرکت توسعه کشت دانه‌های روغنی با هدف شناسایی عوامل قارچی موثر در کنترل بیولوژیک، از سال 1389 به منظور جداسازی گونه‏ های مختلف قارچ تریکودرما، با نمونه ‏برداری از خاک مزارع و مناطق بکر استان‏ های مازندران، گلستان، فارس، اصفهان، لرستان، خوزستان و قم، جداسازی و خالص‏سازی جدایه‏های مختلف تریکودرما، اقدام به راه‌اندازی بانک میکروارگانیسم‌ها نموده است. در حال حاضر نمونه‌های قارچی بدست آمده

از بررسی‏ های آزمایشگاهی، پس از خالص‏ سازی، برای نگهداری بلندمدت، پلاگ‏ هایی از هر جدایه به سه روش شامل انجماد خشک، نگهداری در آب مقطر استریل و کشت روی محیط PCA ذخیره ‏سازی شده و در دو دمای چهار درجه سانتی‏گراد و 20- درجه سانتی‏گراد نگهداری می ‏شوند.

از برنامه‌های این بخش افزایش حجم خالص‌سازی و ذخیره ‏سازی جدایه‌های مربوط به انواع قارچ‌های بیمارگر و آنتاگونیست، شناسایی مولکولی جدایه‏ ها، ایجاد بانک DNA ژنومی میکروارگانیسم‌ها و برقراری و توسعه ارتباط با دیگر مراکز مرتبط ملی و بین المللی است.

در حال حاضر در این بخش دو متخصص گیاه‏پزشکی مشغول به کار بوده و تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز جهت جداسازی، خالص‌سازی و نگهداری انواع جدایه‏ های قارچی و باکتریایی فراهم می‌باشد. تجهیزات آزمایشگاهی موجود شامل هود لامینار، انکوباتور، اتوکلاو، آون، فریزدرایر، میکروسکوپ، هیتر استیرر، یخچال، فریزر و ... می‌باشد.