Takato

مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر (تکاتو)

 

 تحقیق برای تولید ارقام پرمحصول  دانه های روغنی و سازگار و متحمل به تنش های محیطی جزو مهمترین  فعالیتهای کارشناسان  این حوزه بوده که  این جز با  تلاش همگانی  مسئولین و فعالان  امر میسر نخواهد شد.

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی  که خود  نیز از حامیان  توسعه و تحقیق دانه های روغنی در کشور محسوب می شود در چهار سال اخیر  و با تکیه بر تجربه چند ده ساله و با تمرکز  بر این موضوع  و بستر سازی مناسب  تلاش می کند بتواند رسالت اصلی خود را که همان ایجاد شرایط منطقی برای توسعه کشت دانه های روغنی حسب نیاز جامعه بوده را  انجام دهد. استخدام کارشناسان متخصص،  جمع آوری مواد ژنتیکی متنوع، بکارگیری روشهای مرسوم اصلاحی، پیشبرد نسبی فعالیتها در حد امکان و نهایتا پذیرفتن ریسک سرمایه گذاری در این حوزه از جمله اقدامات شرکت در حوزه تولید ارقام پرمحصول و سازگار بوده است. لذا اولین گام در جهت فعالیتهای اصلاحی و تولید بذر پس از در اختیار داشتن کارشناسان مجرب داشتن منابع ژنتیکی   متنوع بوده که این موضوع از سال 87 در دستور کار فعالیتهای تحقیقاتی مجتمع قرار گرفت.

در حال حاضر هم اکنون 5 کلکسیون بذر از انواع دانه های روغنی نظیر ( سویا، کلزا، کتان، گلرنگ و بادام زمینی)  در بانک بذر تکاتو نگهداری می شود

کلکسیون سویا

 منابع موجود در کلکسیون سویا  تکاتو از کشورهای آمریکا، آلمان، سوئد، کانادا، برزیل، استرالیا، اسپانیا، ترکیه و منابع موجود در داخل کشور تهیه شده است که  شامل 1500 ژنوتیپ و لاین  از گروه های مختلف رسیدگی با خصوصیات متفاوت کمی و کیفی می باشد

کلکسیون کلزا

منابع موجود در کلکسیون کلزا  تکاتو از کشورهای هلند، آلمان، سوئد، استرالیا، اسپانیا، اتریش، جمهوری چک و منابع موجود در داخل کشور تهیه شده است و شامل 500 ژنوتیپ و لاین از گونه های مختلف جنس براسیکا B.napus، B.juncea، B.nigra، B.carinata، B.oleracea، B.rapa، با خصوصیات مختلف زراعی می باشند

کلکسیون کتان

منابع موجود در کلکسیون کتان  تکاتو از کشورهای هلند، سوئد، اسپانیا، جمهوری چک و استرالیا تهیه شده است و شامل 250ژنوتیپ با خصوصیات مختلف زراعی می باشند

 

کلکسیون گلرنک

منابع موجود در کلکسیون کتان تکاتو از امریکا و منابع داخلی  تهیه شده است و شامل 90 ژنوتیپ با خصوصیات مختلف زراعی می باشند.