Takato

مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر (تکاتو)

 

اهمیت حسابداری مدیریتی

بسیاری ازمدیران شرکت­های بذری، یا دارای سابقه تولید بذر هستند و یا به صورت مرسوم موسس یک شرکت می­باشند. معمولا مدیرانی که دارای سابقه مالی قوی باشند محدودند. این مسئله الزاما تا زمانی که مدیر از اعداد مالی و اطلاعات آن برای تقویت روند تجارت خود استفاده نماید مشکل خاصی محسوب نمی­شود. در این حالت مدیر یک شرکت بذری یک حسابدار را استخدام نموده و مسئولیت کنار هم قراردادن صورت­حساب­های مالی و برنامه ریزی برای رفع نیازهای مالی شرکت را به او واگذار می نماید.

مدیران شرکت­های بذری مطلع­اند که، دو نوع مختلف حسابداری وجود دارد:

-حسابداری مالی

-حسابداری مدیریتی

و هر شرکت معتبر به هر دوی آنها نیاز دارد.

تعریف ساده هریک از دو نوع حسابداری به شرح زیر است:

حسابداری مالی:

در این نوع حسابداری لازم است تا صورت­حساب­های مالی برای افرادی که خارج از شرکت هستند مانند سهامداران شرکت، وام دهندگان به شرکت و مراکز دولتی تهیه گردد. این اقدامات بر پایه استانداردهای حسابداری که باید توسط تمام شرکت­ها اجرایی شود و با نمایش سوابق همراه است اجرایی می گردد. اصلی ترین صورت وضعیت­ها در حسابداری مالی عبارتند از:

-صورت­حساب در آمد (سود و زیان)

-صورت وضعیت جریان مالی

-تراز نامه

حسابداری مدیریتی:

این نوع از حسابداری توسط مدیران شرکت برای پیشبرد اهداف تجاری مورد استفاده قرار می­گیرد. حسابداری مدیریتی اطلاعات خوبی برای پیشبرد اهداف تجاری را در اختیار مدیران قرار می­دهد و به طور کلی دید مناسب به آینده را به مدیر ارائه داده و می تواند در کنار بسیاری از اطلاعات قبلی برای تصمیم گیری­ها مورد استفاده مدیران  قرار گیرد. مثالهای کلیدی در مورد حسابداری مدیریتی عبارتند از :

- بودجه بندی سالیانه

- سناریو­های قیمت گذاری

- سطح سود آوری محصول

- کارت­های ثبت فروش

- آنالیز هزینه / سود

وجود حسابداری مالی برای هر شرکت بذری یک الزام محسوب می شود و لازم است شرکت­ها حتما صورت وضعیت­های مالی مورد نیاز را ایجاد نمایند و مدیران نیز به طور روزانه فعالیت تجاری خود را در قالب حسابداری مدیریتی مورد بررسی قراردهند. طراحی سیستم حسابداری مدیریتی باید توسط تیم ارشد مدیریتی انجام شود و مدیرعامل نقش مهمی در طراحی این سیستم خواهد داشت.

فعالیت یک شرکت بدون در اختیار داشتن حسابداری مدیریتی مناسب مانند بیمارستانی بدون دماسنج، گوشی، ماشین­های عکسبرداری، دستگاه­های آزمایش خون است. این ابزارها که اعدادی را می­توانند به پزشکان نشان دهند که روشن نماید چه چیزی در بدن بیمار در حال اتفاق افتادن است (مانند حسابداری مدیریتی).

در مقابل فاکتورهایی مانند سن و ظاهر بیمار در زمان ویزیت شدن و وضعیت بیمار در طی سال گذشته خصوصیات ظاهری را فرد نشان می­دهد (مانند حسابداری مالی).

جدول ذیل به­طور خلاصه تفاوت بین حسابداری مالی و مدیریتی را نشان می دهد:

   

حسابداری   مدیریتی

حسابداری   مالی

به وسیله تعدادی از افراد در شرکت   انجام میشود

معمولا توسط کارکنان مالی شرکت انجام   میشود

خروجی­های اساسی درصدها، نسبت­ها، نسبت­های   رشد، محاسبات حدود مارژینال، نسبت رشد فروش سالیانه، حدود سود و درصدهای بازگشت   سرمایه

خروجی­های اساسی میزان درآمد، هزینه،   حقوق و...

مقیاس­های اصلی معمولا بعد از یک فصل زراعی   و با ثبت پیشرفت روند تجاری اجرایی می­شود

صورت­های اصلی مانند تراز نامه، صورت­های   درآمدها، صورت­های جریان مالی که می­تواند به صورت ماهیانه ، سه ماهه و سالیانه تهیه شود

وابسته به قوانین سخت حسابداری نبوده   و می­تواند بر پایه نیاز شرکت طراحی شود

معمولا بر پایه قوانین سخت گیرانه   حسابداری انجام میشود

برای مدیران اصلی به منظور آگاهی از   اعداد و ارقام مهم است

برای مدیران اصلی اطلاع از صورت­های   مالی حیاتی نیست اگر چه می تواند کمک کند

می تواند شامل بر آوردها، پیش بینی ها   و... باشد

بر پایه واقعیت­ها است

برای تصمیم گیری مطلوب در شرکت مورد   استفاده قرار می­گیرد

صورتحساب­ها بر پایه واقعیت­ها ساخته   شده و معمولا دیرهنگام در تصمیم گیری­ها مورد استفاده قرار می­گیرند.

مستمعین اصلی افراد داخلی شرکت و   افراد خاص هستند

مستمعین اصلی افراد بیرون شرکت هستند