Takato

مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر (تکاتو)

 

 راهنمایی برای تنظیم کردن عناوین و مسئولیت­ها

مدیران شرکت­های نوپا معمولا در مورد آنکه چگونه بنگاه اقتصادی خود را سازمان دهند با مشکل مواجه هستند.آنها واژه­هایی را در روزنامه­ها و یا مجلات اقتصادی خوانده اند:

"آقای الف، رئیس ..."

"خانم ب، مسئول امور مالی ..."

"آقای ج، نایب رئیس ..."

و بعدا به این فکر فرو می­روند که نقش­ها و عناوین حساس، حیات را در آن موسسه ایجاد می کند.

یک فرد آشنا به امور تجاری به خوبی می­تواند تفاوت بین عناوین و مسئولیت­ها در فعالیت­های تجاری را تشخیص دهد و آنچه در نهایت در یک فعالیت تجاری موفق حائز اهمیت است آن چیزی است که یک فرد و یا یک مدیر انجام می­دهد نه آن چیزی که با آن عنوان خوانده می­شود.

با پیش آگاهی فوق بعضی از عناوین شغلی به شرح زیر است.

عناوین مشاغل عملیاتی:

عناوین مشاغل عملیاتی در واقع مسئولیت­ها را به طور شفاف به افرادی که آن شغل به آنها محول شده است را نشان     می­دهد مانند:

مدیر تولید

تکنسین تولید

هماهنگ کننده بخش بازاریابی

مدیر امور مالی

مسئول روابط عمومی

عناوین قانونی:

عناوین قانونی ممکن است برای دلایل قانونی  و یا استفاده های صنفی به کار گرفته شوند. این عناوین فقط مسئولیت­های قانونی و یا مناصب رامی رساند و مسئولیت­های عملیاتی محسوب نمی­شود.مانند:

مدیرعامل

نایب رییس

مسئول امورمالی

دبیر

مدیر

عناوین تعهد آور مالی:

عناوین تعهد آور مالی مانند سهامداران و یا مالک تنها روابط قانونی سهامداران با شرکت را نشان می­دهد.شما ممکن است مالک یک شرکت باشید ولی هیچگونه مسئولیتی در شرکت نداشته باشید. به طور کلی برای سهامدار شدن به یک سرمایه اولیه برای کار نیاز دارید، توجه به این نکته مهم است که سهام به عنوان مزد کاری که انجام شده واگذار می شود، نه کاری که باید انجام شود.