Takato

مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر (تکاتو)

 

 جهت اطلاع دانشجویان و علاقمندان به فعالیتهای کشاورزی در حوزه دانه های روغنی

 تکاتو آمادگی و پذیرای کارورزان و کارآموزان  معرفی شده از جانب دانشگاهها، هنرستانها و سایر مراکز علمی تحقیقاتی  برای دوره های  2 تا 3 ماهه  (به طور رایگان) می باشد. علاقمندان می توانند جهت اطلاعات بیشتر با  شماره تلفن  01133435382 تماس حاصل نمایند

داخلی مورد نظر جهت  همکاری

جهت ارتباط با واحد

بانک بذر  و میکروارگانیسم ها   2
گیاهپزشکی                         3
بیوتکنولوژی                           4
به زراعی و به نژادی               5
بیومتری                               6

اهداف کاروزی: ارتقاء سطح علمی دانشجویان و علاقمندان  در حوزه های زراعت و اصلاح نباتات، گیاهپزشکی،  بیوتکنولوژی و کار در مزرعه ویژه دانه های روغنی ( سویا، کلزا، آفتابگردان، گلرنگ، کتان، بادام زمینی و کنجد)


شرایط جهت کارآموزی/کارورزی
1. معرفی نامه جهت دانشجویان/ پر کردن فرمهای مربوطه جهت سایر متقاضیان
2. شرکت مستمر و منظم در فعالیتهای جاری و تحقیقاتی  مرکز

 در پایان به افراد گواهی فعالیت کارآموزی/کارورزی اعطا خواهد شد.