Takato

مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر (تکاتو)

 

در ادامه فعالیت‏ های به ‏نژادی بر روی گیاه کلزا در مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر (تکاتو)، بررسی‏­ ها روی مواد ژنتیکی حاصله طی چندین سال، با هدف تولید ارقام آزاد گرده افشان (op)جدید و سازگار با مناطق مختلف در قالب طرح ‏های تحقیقاتی ارزیابی و گزینش در جمعیت‏ های F4 و F5 حاصل تلاقی بین ارقام مختلف کلزا و با هدف تولید ارقام هیبرید در قالب طرح‏ های ایجاد لاین‏ های عقیم، نگهدارنده و رستورر اجرا می‏ شود.

 

تصاویری از عملیات انتخاب و برداشت لاین های برتر طرح های مذکور ارائه گردیده است.