Takato

مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر (تکاتو)

 

پیرو توسعه فعالیتهای بخش بیوتکنولوژی مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر شرکت توسعه کشت دانه های روغنی و پیرو درج اطلاعیه همکاری  برای جذب نیرو برای این بخش،  بیش از 100 نفر  سوابق تحصیلی و تخصصی خود را به این مرکز ارسال نمودند که از این بین 17 نفر از مجموع داخل  و خارج از استان در این آزمون کتبی  شرکت نمودند.   این آزمون در روز جمعه  مورخ 22/4/97  برگزار گردید.  در این آزمون 90 سوال به صورت چهار گزینه ایی و تشریحی  و در دو حوزه تخصصی  و عمومی کشاورزی به علاوه مهارت زبان انگلیسی  طراحی شده بود. از بین متقاضیان  افرادی که نمره بالایی کسب نموده برای مصاحبه در هفته اتی دعوت خواهند  گردید.