Takato

مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر (تکاتو)

 

رحمت الهی  چهره بسیاری از مناطق  کشور را سفید پوش کرد. مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر در ساری  نیز امروز نهم بهمن ماه 1396 نیز با بارش برف چهره ای نو به خود گرفت. از این بابت و تمامی نعماتی که خدای بزرگ به ما لطف کرده است او را شکر می کنیم و  ضمن آرزوی خیر و برکت برای همه هم وطنان به خصوص  همشهری های مازندرانی و کشاورزان این مناطق، آرزوی سالی پر برکت داریم.

احمد شاملو
برف ِ نو، برف ِ نو، سلام، سلام!

بنشین، خوش نشسته‌ای بر بام.
پاکی آوردی ــ ای امید ِ سپید!
همه آلوده‌گی‌ست این ایام.
راه ِ شومی‌ست می‌زند مطرب
...

barf4.jpg

barf1.jpg

barf2.jpg

 

barf8.jpgbarf3.jpg