Takato

مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر (تکاتو)

 

 هر ساله  در تکاتو  برای احیا و ارزیابی محصولات مختلف دانه های روغنی  موجود در بانک بذر این شرکت اقدام به کاشت  ارقام مختلف می گردد و تمامی این فرایندها از ابتدا تا به اخر بوسیله کارگران این مرکز انجام می شود. در ذیل تصاویری از  مراحل بوجاری  این محصولات مربوط به دی ماه 96 آمده است

 1018352

 1018354

 1018357

 1018358

 1018362

 1018363

 1018364

 1018373

 1018372

 1018370

 1018366