Takato

مجتمع تحقیقات کاربردی و تولید بذر (تکاتو)

 

 پیرو هماهنگی های انجام شده  مدیر کل پنبه و دانه های روغنی و گیاهان صنعتی وزارت جهاد کشاورزی جناب آقای مهندس مسعود وجدانی فر به همراه آقای مهندس سهراب سهرابی معاونت بهبود تولیدات گیاهی و  ریئس اداره پنبه و دانه های روغنی  استان گلستان جناب آقای مهندس علی موسی خانی به همراه ریاست محترم  شرکت توسعه کشت دانه های روغنی تمایندگی گلستان جناب آقای مهندس نوروزی و کارشناسان آن نمایندگی آقایان مهندسین رضاپور و فختوری به اتفاق ریاست مجتمع  تکاتو آقای مهندس علی زمان میرآبادی از لاین در حال ثبت کلزا زمان در مورخه 94/2/20 بازدید کردند. 

 در این بازدید ریاست مجتمع تکاتو توضیحاتی در خصوص پیشینه لاین زمان  مراحل تحقیقات  5 ساله انجام شده تا این مرحله  و ویژگی های مطلوب لاین زمان از جمله سازگاری ان با شرایط محیطی مختلف، تعداد غلاف در بوته بسیار بالای آن در مقایسه با هیولا401 و از همه مهمتر مقاومت ان به نژاد بیماریزای PG2  عامل بیماری ساق سیاه کلزا اشاره نمود .  سپس  توضیحاتی در خصوص بیماری ساق سیاه کلزا، ویژگی های ارقام وارداتی، دیگر ارقام کلزا و سویا  در حال ثبت شرکت،  پتانسیل های مجموعه شرکت توسعه کشت، ضرورت بازنگری در شیوه اجرایی واردات و نظارت بر بذور کلزای وارداتی و ... مورد بحث و تبادل قرار گرفت.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

  • مهمان (کامبیز فروزان)

    از تمامی همکارانم در حوزه تحقیقات سپاسگزارم امید دارم 4 رقم فروزان - مهتاب- زمان و موج که در حال ثبت می باشند بتوانند در راستای رفع وابستگی به واردات بذور گرانقیمت خارجی مثمر ثمر واقع شود